Työpajat yhteistoiminta-alueille

SYKEn tavoitteena on järjestää alueellisia yhteistoimintasuunnitelmia tukevia työpajoja kullekin yhteistoiminta-alueelle eli Suomenlahdelle, Saaristomerelle, Pohjanlahdelle ja Saimaan syväväylän alueelle.

Työpajoissa keskitytään tarkastelemaan kunkin alueen öljyntorjunnan erityishaasteita. Erityisesti pohditaan kaluston riittävyyttä ja sen käytön mahdollisuuksia erilaisissa aikaikkunoissa.

Kohderyhmä

Työpajat on suunnattu kunkin työpajan yhteydessä mainitun alueen pelastuslaitoksille ja ELY-keskuksille. Työpajaan toivotaan osallistuvan noin 2 henkilöä/pelastuslaitos ja 1 henkilö/ELY-keskus. Lisäksi työpajaan toivotaan yhteensä 3-4 henkilöä, jotka edustavat öljyntorjuntaan osallistuvia valtion viranomaisia

Työpajojen kohderyhmänä ovat:

  • yhteistoimintasuunnitelman laatimisesta ja päivittämisestä vastaavat henkilöt
  • henkilöt, jotka voivat toimia Torjuntaa johtavana pelastusviranomaisena.
  • muut henkilöt, jotka osallistuvat torjunnan taktiseen suunnitteluun pelastustoimen alueilla, ELY-keskuksissa, merivoimissa, rajavartiolaitoksessa, tai muissa torjuntaan osallistuvissa viranomaisorganisaatioissa

Tavoite

  • Harjaannutaan laatimaan, päivittämään ja testaamaan yhteistoimintasuunnitelmiin sisältyviä toiminnallisia suunnitelmia yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Esitietovaatimukset

  • BORIS-jatkokurssi rannikolle

 Sisältö

Työpajapäivän aikana laaditaan ryhmätyönä toiminnallisia suunnitelmia ison öljyvahingon torjumiseksi omalla yhteistoiminta-alueella. Suunnitelmien lähtötietoina käytetään alusöljyvahinkojen riskikohteisiin laskettuja öljyn leviämisskenaarioita ja eri torjuntaresurssien todellisia mobilisointiaikoja.

BORIS-työpajoissa käytetään yhteisenä työskentelyalustana tavallisia merikarttoja ja BORIS-järjestelmää.

Tarkista työpajojen ajankohdat Koulutuskalenteri 2015-sivulta ja ilmoittaudu mukaan SYKEn koulutussivujen www.syke.fi/koulutus kautta!