Täsmäohjeet onnettomuustapausten varalle

BORIS-käyttäjän täsmäohjeet ovat SYKEssä työn alla. Ne valmistuvat vuoden 2015 kuluessa.
Täsmäohjeet linkitetään tälle sivulle.

BORIS-täsmäohje (PDF)
Ohjeen kohderyhmä
 • Onnettomuustapauksen lisääminen
(xx_MB)
 • SYKE, MPKt, Pelastustoimi
 • Tiedustelutietojen päivitys
(xx_MB)
 • MPKt, muut JOKEt ja TIKEt
 • Lentotiedustelutietojen lisääminen
 (xx_MB)
 • MPKt, (Dornier-operaattorit)
 • Kulkeutumisennusteen laskeminen
 (xx_MB)
 • ILn päivystäjät
 • Ajankohtaisten lintuhavaintojen lisääminen
 (xx_MB)
 • SYKEn lintuasiantuntijat
 • Valokuvien lisääminen
 (xx_MB)
 • TIKEt, torjunta-alukset, muut yksiköt
 • Rantatiedustelutietojen lisääminen
 (xx_MB)
 • Pelastustoimen JOKEt ja TIKEt
 • Toimintasuunnitelmien tuottaminen ja jakelu
 (xx_MB)
 • Torjuntatöiden johto SYKEssä ja pelastustoimen alueilla
 •  Tilannekuvan tuottaminen MEVAT- ja KEJO-rajapintoihin
 (xx_MB)
 • Tilannekuvaraporttien tuottaminen
 (xx_MB)
 • Torjuntatöiden johto, muut organisaatiot oman toiminnan raportoimiseksi omalle johdolle
 – Keitä varten raportteja tuotetaan  (xx_MB)
– Kuka tuottaa raportteja, milloin ja miten  (xx_MB)
– Tilannekuvaraportin jakelu  (xx_MB)
 • Valokuvien ja karttojen tuottamien BORIKsesta medialle
 (xx_MB)
 • Viestintävastuussa oleva organisaatio