Jatkokurssit rannikolle

BORIS-jatkokursseilla tullaan keskittymään erityisesti torjuntataktiikkaan. Jatkokurssit kestävät kaksi työpäivää ja ne järjestetään pääsaantöisesti SYKEssä, Mechelininkatu 34 a, Helsinki.

Kohderyhmät

BORIS-jatkokurssit rannikolle on suunnattu kunkin kurssin yhteydessä mainitun alueen pelastuslaitoksille ja ELY-keskuksille. Kurssin kohderyhmänä ovat:

 • henkilöt, jotka voivat toimia Torjuntaa johtavana pelastusviranomaisena,
 • muut henkilöt, jotka osallistuvat torjunnan taktiseen suunnitteluun
  pelastustoimen alueilla, ELY-keskuksissa, merivoimissa, rajavartiolaitoksessa, tai muissa torjuntaan osallistuvissa viranomaisorganisaatioissa

Kurssille toivotaan osallistuvan noin 2 henkilöä/pelastuslaitos ja 1 henkilö/ELY-keskus. Lisäksi kurssille otetaan yhteensä 3-4 henkilöä, jotka edustavat öljyntorjuntaan osallistuvia valtion viranomaisia.

Etusija kevään 2015 kursseille varataan henkilöille, jotka ilmoittautuvat myös oman yhteistoiminta-alueen BORIS-työpjaan.

Tavoite

 • Harjaantua öljyvahinkojen torjunnan taktisessa suunnittelussa siten, että pystyy ohjaamaan niukat voimavarat mahdollisimman tehokkaaseen torjuntaan
 • Vaihtaa näkemyksiä ja kokemuksia eri yhteistyötahojen kanssa.

Esitietovaatimukset

 • BORIS peruskurssi tai vastaavat tiedot
 • Öljyntorjunnan käytännön perustiedot

 Kurssin sisältö

 • BORIS –kertaus
 • Kiireelliset vaarantorjuntatoimet (tilanteen vakauttaminen ja kokonaisuuden hallinta)
  • Tapausten aikaulottuvuudet – mikä on mahdollista ja mikä ei?
  • Mitä tarvitaan tai mitä voitaisiin tarvita tapauksen hoitoon?
 • Torjunta avo- ja rannikkovesillä (torjuntatavat ja strategian valinta)
  • Torjuntataktiset mahdollisuudet avovedessä: öljyn ohjaaminen, rajoittaminen, pysäyttäminen, kerääminen ja  torjunta käytännössä
 • Torjunnan mukauttaminen
  • Miten yllättäen muuttuvat olosuhteet otetaan huomioon?
  • Säätiedot ja kulkeutumisennusteet päätöksenteon tukena
 • Rantavyöhykkeen öljyntorjunta
  • Taktinen suunnittelu rantaviivan läheisyydessä: torjunta-, keräys-, puhdistus- ja talviset taktiikat
 • Rantojen puhdistus, jälkitorjunta ja jätehuolto
  • Öljy rannassa: alueiden priorisointi ja työn organisoiminen
  • Jätelogistiikka ja sen suunnittelu
 • Taktisten suunnitelmien tallennnus Borikseen osana ennakkovarautumista
 • Karttaharjoitustenjärjestäminen

BORIS-jatkokurssilla yhdistetään torjuntataktiikan opetus BORIS-järjestelmän käyttöön.
Lähiopetuspäivät koostuvat luennoista ja CASE-pohjaisesta ryhmätyöskentelystä

Tarkista seuraavien kurssien ajankohdat Koulutuskalenteri 2015-sivulta ja ilmoittaudu mukaan SYKEn koulutussivujen www.syke.fi/koulutus kautta!