Lähtötietoina öljyn leviämisskenaariot

Merialueilla koulutusten, harjoitusten ja työpajojen lähtökohtana on käytettysekä SeaTrackWeb-sovelluksella, että Spillmod-ohjelmalla laskettuja skenaarioita.

SeaTrackWeb sovelluksella BORIS-käyttäjät voivat itse laskea kulkkeutumisennusteita omiin harjoitustapauksiinsa merialueilla. Ohjeet sovelluksen käyttöön BORIS-järjestelmän kautta löytyvät esimerkiksi BORIS-käyttöohjeesta tai video-ohjeesta “Uuden kulkeutumisennusteen tuominen Borikseen”.

Spillmod skenaariot ovat aikaisempina vuosina toteutuneiden todellisten sääjaksojen perusteella laskettuja öljyn leviämismallinnuksia, joita SYKE on tuottanut alusöljyvahinkojen riskikohteisiin kullekin merialueelle.

Esimerkkejä Spillmod-leviämisskenaarioista:

–       Suomenlahti (PDF-tiedosto, 11,6 MB)
–       Pohjanlahti (PDF-tiedosto, 8,9 MB)
–       Saaristomeri ja Ahvenanmeri (PDF-tiedosto, 16,3 MB)

 

 

Päivitetty 22.9.2017