Muita torjuntalinkkejä

Kiireelliset alkutiedot öljyvahingosta -lomake

Lomake soveltuu erityisesti alusöljyvahingon ensitietojen kokoamiseen. Täytetty lomake kannattaa lisätä BORIS-järjestelmään onnettomuustapauksen liitetiedostoksi. (dotx-tiedosto, 0,2 MB)


Käytettävissä oleva öljyvahinkojen torjuntakalusto

Torjuntakalustot on koottu BORIS-järjestelmään omiksi paikkatietoaineistoikseen.
Samat kalustotiedot ovat saatavissa myös Excel-tiedostoina:

 • Pelastustoimen alueiden iso vene- ja puomikalusto
  xls-tiedosto (0,02 MB, tiedosto on päivitetty 8.6.2015)
 • Pelastustoimen alueiden PARKKI-järjestelmään  syöttämä kalusto
  xls-tiedosto (2,8 MB, päivitetty 24.1.2014)
  xlsx-tiedosto (1,1 MB, päivitetty 24.1.2014)
 • Valtion öljyntorjuntavarastot
  xls-tiedosto (0,06 MB, tiedosto on päivitetty 30.1.2015)

Tietoa öljyistä


Tietoa kemikaaleista

! Tähän osioon etsitään täydennyksiä!


Tietoa torjunnan järjestämisestä

Puomitusohjeita

Öljyvahingon torjunta pohjavesialueilla

SÖKÖ-projektissa kehitetyt tiedustelulomakkeet


Piirustukset öljyisen jätteen välivarastointipaikan rakentamiseksi

Maaliskuussa 2014 Dragsvikissa järjestetty rakennuspoolin valmiusharjoitus tuotti esimerkkisuunnitelmia ja esimerkkikustannusarvioita öljyisen jätteen välivarastointialueen rakentamiseksi.

Välivarastointipaikan suunnittelussa ja toteutuksessa on huomioitava paikalliset olosuhteet ja käytettävä hyödyksi rakennusalan ammattilaisten osaamista. Alla olevaa esimerkkiaineistoa voi hyödyntää esimerkki- ja taustamateriaalina, mutta vastuu altaan suunnittelusta ja toteutuksesta on aina paikallisella tasolla.

Tehtävänanto: RAKENNUSPOOLIN VALMIUSHARJOITUS.pdf, (0,7 MB)

Esimerkkipiirustukset:
piirustus 1.pdf , (1,2 MB)
piirustus 2.pdf , (1,8 MB)
piirustus 3.pdf, (1,4 MB)
piirustus 4.pdf, (0,3 MB)
piirustus 5.pdf, (0,4 MB)

Suunnitelmaselostus-esimerkit:
Välivarastokenttä suunsel 24 5 2012.pdf, (4,2 MB)
välivarastot aloitus.pdf, (0,2 MB)

Esimerkkikustannusarviot:
Kustannusarvio_esimerkki_allas_penkka_vaihtoehto.pdf, (<0,01 MB)
Kustannusarvio_esimerkki_allas_tasamaalle.pdf, (<0,01 MB)
Kustannusarvio_esimerkki_katettu allas.pdf, (<0,01 MB)