Jalkauttamisprojekti

SYKE on käynnistänyt syksyllä 2014 Öljysuojarahaston rahoituksella BORIS jalkauttamisprojektin. Projekti tuottaa tällä www-sivustolla kuvattuja koulutus- ja harjoituspaketteja, työpajoja ja ohjeistusta. Projekti alkoi kaksivuotisena, mutta sai jatkoaikaa vuoden 2017 loppuun saakka.

Projektin alustavassa työsuunnitelmassa on kuvattu tarkemmin projektin eri työpakettien sisältöä. (PDF-tiedosto, 0,1 MB)

Projektin päätavoitteena on ollut toimeenpanna BORIS-jalkauttamissuunnitelma (PDF-tiedosto, 0,9 MB).

Projektin edistyminen

Maaliskuussa 2015 kerroimme projektista Interspill-konferenssissa  Amsterdamissa: “A Common Situation Awareness System as a Joint Platform for Multi-Agency Oil Spill Preparedness and Response”

19.5.2015 projekti esittäytyi Ympäristövahinkojen torjunnan neuvottelupäivillä SYKEssä

31.12.2017 projekti on päättynyt. Hankkeen loppuraportti on vielä työn alla, mutta valmistunee alkuvuodesta 2018. Kaiken kaikkiaan vuosina 2015-2017 jalkautuprojektin puitteissa on järjestetty 55 erilaista koulutustilaisuutta, joissa on ollut yhteensä hieman yli 700 osallistujaa. Aktiivisia käyttääjätunnuksia järjestelmään oli vuoden 2018 alussa n. 690, 55:ssä eri organisaatiossa. Lisäksi jalkautusprojektin puitteissa on tuettu eri käyttäjäorganisaatioita järjestelmän käytössä öljyntorjuntaharjoituksissa ja tuotettu ohjemateriaalia järjestelmän itsenäisen käytön tueksi.