Jatkokurssit sisämaahan

BORIS-jatkokursseilla tullaan keskittymään erityisesti torjuntataktiikkaan. Jatkokurssit kestävät kaksi työpäivää ja ne järjestetään pääsaantöisesti SYKEssä, Mechelininkatu 34 a, Helsinki.

Kohderyhmät

Sisämaahan suunnatun BORIS-jatkokurssin kohderyhmänä ovat:

 •  henkilöt, jotka voivat toimia Torjuntaa johtavana pelastusviranomaisena,
 • muut henkilöt, jotka osallistuvat torjunnan taktiseen suunnitteluun pelastustoimen alueilla
 • ELY-keskusten öljyntorjunnan vastuuhenkilöt

Tavoite

 • Harjaantua öljyvahinkojen torjunnan taktisessa suunnittelussa siten, että pystyy ohjaamaan niukat voimavarat mahdollisimman tehokkaaseen torjuntaan
 • Vaihtaa näkemyksiä ja kokemuksia eri yhteistyötahojen kanssa

Esitietovaatimukset

 • BORIS peruskurssi tai vastaavat tiedot
 • Öljyntorjunnan käytännön perustiedot

 Kurssin sisältö

 • BORIS –kertaus
 • Öljyvahingot rakennetussa ympäristössä, maa-alueilla, pohjavesialueilla, erilaisissa vesistöissä ja talviolosuhteissa
  • Kiireelliset vaarantorjuntatoimet (tilanteen vakauttaminen ja kokonaisuuden hallinta)
  • Tapausten aikaulottuvuudet – mikä on mahdollista ja mikä ei?
  • Mitä tarvitaan tai mitä voitaisiin tarvita tapauksen hoitoon?
  • Öljyn leviämisen arvioiminen maaperässä ja erilaisissa vesistöissä
  • Öljyn leviämisen pysäyttäminen
 •  Torjuntataktiikat
  • pohjavesialueilla ja toisaalta muilla maa-alueilla
  • vesistöissä
  • rantaviivan läheisyydessä ( torjunta-, keräys-, puhdistus- ja talviset taktiikat)
  • rannalla: alueiden priorisointi ja työn organisoiminen
 • Jätelogistiikka ja sen suunnittelu

BORIS-jatkokurssilla yhdistetään torjuntataktiikan opetus BORIS-järjestelmän käyttöön. Lähiopetuspäivät koostuvat luennoista ja CASE-pohjaisesta ryhmätyöskentelystä.

Tarkista seuraavien kurssien ajankohdat Koulutuskalenteri 2015-sivulta ja ilmoittaudu mukaan SYKEn koulutussivujen www.syke.fi/koulutus kautta!